صفحه نخست

در باره ما

ارتباط با ما

درباره ما
فصلنامه بشارت
همايش ها و نشست ها
بولتن خبري افغانستان
خبر و گزارش هاي خبري
گفتگو
داستانهای قرآنی
قاب ابریشمی
اهل بيت (ع)
مهدویت
مقالات
زن و خانواده
کتابخانه
گالري تصاوير
تازه های نشر
افغانستان شناسی
سایتهای افغانستان
صفحات ویژه

آمار سایت

آشنایی با مؤسسه فرهنگی بشارت

مؤسسه فرهنگي بشارت، مؤسسه مستقل، غير وابسته به جريانها و احزاب است

اهداف:

1 - توسعه و انكشاف فرهنگى
2 – احياي ارزشهاي متعالي انساني
3 – به وجود آوردن بستر مناسب نقد، گفت و گو و تبادل نظر
4 – اطلاع رساني سالم و انساني

فعاليت:

1 – برگزاري  شش نمايشگاه فرهنگي با همکاري نهادها و تشکلهاي فرهنگي افغانستان
2 – برگزاري همايش افغانستان و انتخابات شوراي ملي با همکاري نهادي فرهنگي و
 تشکلهاي فرهنگي افغانستان
3 – برگزاري جلسات آموزشي در زمينه هاي مختلف فرهنگي
4 – برگزاري جلسات نقد و  گفت و گو
5 – ارتباط و همکاری با نهادهای فرهنگی کشور
6 – انتشار 42 شماره از مجله بشارت
7 – انتشار 32 شماره بولتن خبري افغانستان
8 – راه اندازي سايت بشارت