صفحه نخست                            تماس با ما

 

 سایت بشارت

وبلاگ نگاهی نو


آبازدیدکنندگان


گالری تصاویر

 

گالری تصاویر  «کیسو » (جنت الهزاره،  در ارزگان شمالی)

افغانستان ولایت دایکندی، السوالی کیتی

عکس از  : حمید زکی، سال 1388

نمای منطقه  «کیسو»                                 صفحات 1 - 2 - 3 - 4- 5

مزارع      «کیسو»                                       صفحات 1 - 2 - 3

مساجد و حسینیه ها  ی «کیسو»                صفحات 1 - 2

دانش آموزان    «کیسو»                               صفحات 1 - 2 - 3

مردم و اجتماع   در «کیسو»                         صفحات 1 - 2 - 3 - 4

میوه ها و محصولات  «کیسو»                      صفحه 1

حیوانات     «کیسو»                                      صفحه 1